Welcome to od|forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
GFDS INC.

İş İlanı-Görsel Efekt Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER

  • Görsel Efekt alanında çalışacak ve çözümler geliştirebilecek,
  • Tercihen Houdini programını kullabilen,
  • Erkek adaylar için askerlik  hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl askerlikle ilişiği bulunmayan,
  • Ekip çalışmasına yatkın

İŞ TANIMI

Firmamızın almış olduğu projelerdeki;
  • Partikül, Yanma, Patlama,Yıkılma ve Sıvı Efektlerini,

çalışma arkadaşları aramaktayız.

 

İlgilenenlerin asahinsoy@gfds-inc.com adresine özgeçmişlerini ve dijital fortfolyolarını göndermelerini rica ederiz.

Edited by GFDS INC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What ? is anybody understand what is about? .....

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0